• Anita maloprodaja, Sutjeska 2, Spens (prizemlje-lokal pored pošte)
  Novi Sad, TEL: 021/661-48-48

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Grudnjaci Anita

Ko proba kupi!

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA KUPOVINU PUTEM SAJTA

U nastavku su sadržani opšti uslovi koji se primenjuju na svaku kupovinu putem sajta grudnjacianita.rs , te Vas molimo da ih pažljivo pročitate pre kupovine u našoj e-prodavnici. Na taj način ćete biti obavešteni o svim pravima i obavezama koje imate kao kupac naših proizvoda. Poručivanjem i kupovinom putem našeg Sajta, potvrđujete da ste se upoznali sa ovim opštim uslovima i da ih u potpunosti prihvatate.

 • Pun Naziv pravnog subjekta: SPEKTOL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
 • Poštanska adresa: BOŠKA VREBALOVA 15
 • Delatnost i šifra delatnosti: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
 • Matični broj: 22308612331
 • Poreski broj (PIB): 100719183
 • Poreski broj (PEPDV): 141849340
 • Web adresa: www.spektol.com
 • Kontakt telefon: 021-6319-258
 • Kontakt email: spektol@spektol.com

Izražavamo iskrenu dobrodošlicu svim dobronamernim posetiocima naše internet prezentacije, koja je zaista posvećena takvom (dobronamernom) interesovanju. Stalno usavršavanje svih uslova u internet komunikaciji postavilo je i određene zakonske okvire kojima se propisuje način uređenja tih odnosa. Takva zakonska rešenja nas i obavezuju da vas upravo obavestimo o uslovima za boravak i nesmetano korišćenje prava pristupa našem sajtu. Prihvatanjem istih, bez ograničenja pruža zadovoljstvo i priliku za osećaj komfora u raskošnoj bazi podataka na kojoj smo takođe dobronamerno i iscrpno radili, uključujući i stalno ažuriranje. Ipak u zakonskoj smo obavezi da upozorimo da neprihvatanje uslova uskraćuje mogućnost dalje komunikacije i zahteva obavezu napuštanja našeg sajta!

1) VLASNIŠTVO SADRŽAJA SAJTA

Logotipi, slike, crteži, tekstovi, audio video i ostali materijali na stranicama ovog sajta (u daljem tekstu „sadržaj“) čine pravo vlasništva firme SPEKTOL D.O.O. uključujući i autorsko pravo. Ova i ovakva prava su pored ostalog stečena i uz dozvolu vlasnika, ili zastupnika, ili i od nosioca prava ovlašćenja. To nas dodatno obavezuje na uslov upozorenja da je korišćenje sadržaja (ili bilo kog njegovog dela) na način koji nije u skladu sa ovim uslovima, bez pisane dozvole vlasnika, zaista strogo zabranjen!

2) UPOTREBA I KORIŠĆENJE PODATAKA SA SAJTA

Na izradi sajta posvetili smo punu pažnju, od izbora proizvoda i prateće proizvodne galanterije izabranih artikala, vrhunskom kvalitetu fotografije, prečišćavanju teksta u opisu istih, pa sve do preciznosti i tačnosti tehničkih i ostalih podataka , kako bi smo (pored fabričkih dizajnera, čija su rešenja i uspešnost opredelila i naš izbor) upotpunili vašu sigurnost pri odlučivanju za raskošan spektar naše ponude. No, i pored svega, naš trud da sve bude besprekorno, može biti podređen i mogućnosti da u sadržaju internet sajta bude i štamparska greška i neka druga netačnost u prikazanim podacima u odnosu na stvarne! Iskustvo nas uči da se takve greške mogu desiti u bilo kom trenutku, a da o tome nismo obavešteni. Zato i zbog toga ne možemo u potpunosti preuzeti obavezu garancije da će sve funkcionisati besprekorno, bez prekida i bez greške, da će biti odmah i blagovremeno otklonjeni.


NAPOMENA: U zakonskoj smo obavezi da Vas obavestimo (ili upozorimo) da sve informacije koje se nalaze na ovom internet sajtu nije neophodno tumačiti kao savete za donošenje odluka, bez obzira o kojoj vrsti odlučivanja se radi. Pored Vašeg mišljenja i Vašeg izbora, trebalo bi da se posavetujete sa stručnim licem, pogotovo kada je u pitanju Vaša potreba za specifičnim (ili posebnim) savetom.

3) IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

I ovo, što sledi, smo u zakonskoj obavezi da Vas obavestimo, iako zvuči i kao upozorenje: Internet sajt koristite na sopstveni rizik! SPEKTOL D.O.O. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja bi eventualno nastala, ili bi bila u nekoj vrsti povezanosti sa korišćenjem internet sajta, ili nekog njegovog dela sadržaja!

4) LINKOVI SA INTENET SAJTOVA TREĆIH LICA

Naš internet sajt može sadržati i linkove ka drugim internet sajtovima, čiji vlasnik, ili korisnik, nije SPEKTOL D.O.O. Takvi linkovi su namenjeni Vama za pružanje što većeg broja informacija. Zbog nemogućnosti da ih kontrolišemo nemožemo preuzeti odgovornost za rad, sadržaj, stepen privatnosti, kao i bezbednost tih sajtova.

5) Izmena uslova korišćenja

SPEKTOL D.O.O. Novi Sad može izmeniti ove uslove korišćenja, ukoliko se u bilo kom trenutku, za tako nešto, pokaže potreba. To bi podrazumevalo istovremeno i našu obavezu ažuriranja teksta, što bi uslove korišćenja moglo učiniti i izmenjenim u odnosu na prethodne sa kojima ste se upoznali kao obaveznim. Zato je potrebno da povremeno posetite ove stranice i da biste bili upoznati sa važećim uslovima i u tom trenutku.

6) POLITIKA PRIVATNOSTI

SPEKTOL D.O.O. je u obavezi da čuva i sačuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta i da na adekvatan način štiti njihove podatke!

7) OSTALE ODREDBE


Pored svih navedenih uslova za korišćenje ovog sajta i njihovih odredbi, na koje smo, bili dužni da Vam skrenemo pažnju, smatramo za potrebnim da Vam saopštimo i neke od opštih uslova koji se podrazumevaju u režimu veleprodajne trgovine, kao što su :

a) Plaćanje se vrši isključivo pouzećem

b) Sve prikazane cene su sa PDV-om

8) PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena. Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.

Obrazac je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju, potpišete i pošaljete na adresu:

 • Spektol doo
 • Boška Vrebalova 15
 • 21000 Novi Sad

Takođe, možete nas kontaktirati putem e-maila na kontakt@grudnjacianita.rs ili pozivanjem broja telefona 021-6319-258 radnim danima od 8.00h do 13.00h.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Prodavac ima pravo da uskrati vraćanje punog iznosa cene ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom i to 10% umanjenje ukoliko je oštećena ambalaža ili skinuta etiketa i umanjenje od 50% do 100% usled oštećenja artikla/robe.

9) POVRAĆAJ ROBE

Povraćaj novca – SPEKTOL DOO je kao trgovac dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Možemo odložiti povraćaj sredstava dok ne dobijemo robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Povraćaj novca se vrši uplatom na račun Potrošača koji je Potrošač naveo u obrascu za odustanak od ugovora.

11) ZAMENA PROIZVODA

U slučaju da, po prijemu paketa sa poručenim proizvodima, utvrdite da Vam ne odgovara veličina ili boja proizvoda ili želite da ga zamenite za neki drugi, možete nas kontaktirati slanjem emaila na adresu kontakt@grudnjacianita.rs ili pozivom na broj telefona: 021/6319-258 radnim danima od 8.00h do 13.00h.

Zamena isporučenog proizvoda moguća je samo u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda.

Ukoliko se odlučite za zamenu SPEKTOL DOO na Vašu email adresu poslati neophodnu dokumentaciju koju je potrebno da odštampate, čitko popunite i zajedno sa proizvodom koji želite da zamenite pošaljete na našu adresu:

 • Spektol doo
 • Boška Vrebalova 15
 • 21000 Novi Sad.

Neophodno je da artikal koji šaljete bude adekvatno zapakovan i nekorišćen, sa originalnom etiketom, jer u slučaju oštećenja prilikom transporta do prostorija Prodavca, sva odgovornost pada na teret pošiljaoca, odnosno Kupca. Nakon što pošiljka stigne na našu adresu, izvršićemo proveru da li je dostavljeni artikal adekvatno zapakovan, da li neoštećen i sa originalnom etiketom, i ukoliko se utvrdi da jeste, bez odlaganja ćemo na adresu Kupca poslati zamenski artikal sa novom otpremnicom (odnosno račun-otpremnicom).
Zamena nije moguća ukoliko je proizvod vraćen Prodavcu u neispravnom ili korišćenom stanju, odnosno ukoliko nije adekvatno zapakovan.

Troškove vraćanja proizvoda na adresu Prodavca snosi Kupac, osim u slučaju da je Kupcu isporučen pogrešan proizvod ili proizvod sa nedostatkom, u kom slučaju se primenjuju pravila o Reklamaciji.

12) SAOBRAZNOST

SPEKTOL DOO je kao trgovac dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. SPEKTOL DOO je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na Potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na Potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi SPEKTOL DOO.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 • - ako odgovara opisu koji smo Vam dali;
 • - ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je nama bila poznata;
 • - ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • - ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe.

Ukoliko smatrate da neki od ovih uslova nije ispunjen, možete izjaviti reklamaciju. Kao Potrošač svoja prava po osnovu saobraznosti možete ostvariti u roku od 2 godine. U toku navedenog perioda SPEKTOL DOO snosi odgovornost za nesaobraznost robe, a protekom roka odgovornost prelazi na Potrošača. Po isteku dve godine nakon isporuke poručenog proizvoda Potrošač gubi pravo na izjavljivanje reklamacije.

Molimo Vas da imate u vidu da reklamacija neće biti uspešna u slučaju neadekvatnog rukovanja proizvodom i njegovim korišćenjem, koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu i održavanje ili u skladu sa njegovom namenom (na primer, na deklaraciji proizvoda je navedeno da se pere na 30 stepeni, a Vi ste ga oprali na 90 stepeni), kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

13) REKLAMACIJA

REKLAMACIJA na oštećenje nastalo u transportu

Molimo Vas da prilikom isporuke dobro pogledate ambalažu i pošiljku.

 • Ukoliko primetite da je ambalaža oštećena na bilo koji način, molimo Vas skrenite pažnju dostavljaču na oštećenje ambalaže.
 • Ukoliko primetite vidljive tragove oštećenja na samoj ambalaži odnosno pakovanju, zamolite dostavljača da sačeka da se proveri i da li je sam sadržaj isporuke oštećen.
 • U slučaju da utvrdite da je oštećen i sam sadržaj isporuke, zatražite da se sadržaj isporuke vrati kompaniji SPEKTOL DOO, kao i da se SPEKTOL DOO istovremeno obavesti o povraćaju robe.
 • Krajnji rok za prijavu reklamacija na oštećenje u transportu je 24h od časa prijema proizvoda. Ukoliko primetite oštećenje, molimo Vas da odmah pošaljete fotografije proizvoda i ambalaže na kontakt@grudnjacianita.rs zajedno sa informacijama o vremenu kada je izvršena dostava, i broju računa-otpremnice po kome ste kupili proizvod.
 • U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom POST EXPRESS sa kojom imamo ugovorni odnos.

REKLAMACIJA po osnovu saobraznosti

Kao potrošač možete da ostvarite svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine. Reklamaciju zbog nedostatka isporučene robe, podnosite tako što zahtev za reklamaciju dostavite poštom na adresu SPEKTOL DOO, Boška Vrebalova 15, 21000 Novi Sad, odnosno elektronskom poštom na adresu kontakt@grudnjacianita.rs sa naznakom: REKLAMACIJA.

U slučaju da reklamaciju izjavljujete putem elektronske pošte, dužni ste da nam najkasnije narednog radnog dana pošaljete artikal koji reklamirate. Nećemo biti u mogućnosti da odlučimo o osnovanosti Vaše reklamacije pre nego što nam reklamirani artikal bude dostavljen, s obzirom da je potrebno pregledati proizvod i utvrditi da li postoji nedostatak koji ističete da postoji.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju Potrošač je dužan da:

 • - Dostavi reklamirani proizvod
 • - Dostavi dokaz o kupovini - Ugovor ili ispravu o ugovoru, račun-otpremnicu, izvod elektronskog računa ili drugi dokaz kojim se potvrđuje kupovina robe.
 • - Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku reklamacioni list

Kao prodavac dužni smo da Potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Rok u kome ćemo Vam odgovoriti na reklamaciju je 8 dana. Rok u kome ćemo rešiti reklamaciju je 15 dana.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ukoliko Vaša reklamacija bude usvojena, SPEKTOL DOO će Vas obavestiti o tome pisanim putem ili putem e-maila.
U slučaju da ste se opredelili za zamenu reklamiranog proizvoda drugim istovetnim ili sličnim proizvodom, SPEKTOL DOO će Vam novi proizvod dostaviti na adresu u roku od 15 dana od dana kada ste izjavili reklamaciju. Ukoliko ste se opredelili za raskid ugovora, SPEKTOL DOO će Vam vratiti pun iznos cene koji ste platili za reklamirani proizvod. Povrat novca Potrošaču izvršiće se uplatom na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije.

Ukoliko je doneta odluka da se ne uvaži reklamacija obavestićemo Vas o tome pisanim putem, uz istovremeno dostavljanje reklamiranog proizvoda putem preporučene pošiljke. U obaveštenju o okončanju postupka po podnetoj reklamaciji, navešćemo razloge i obrazloženje za odbijanje Vašeg zahteva. U obaveštenju o odbijanju reklamacije obavestićemo Vas o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. U slučaju da se pošiljka ne može uručiti Potrošaču, usled činjenice da Potrošač ne živi na adresi koju je naveo prilikom izjavljivanja reklamacije (nepoznata adresa) ili usled činjenice da odbija prijem pošiljke, momentom pokušaja uručenja preporučene pošiljke na navedenu adresu smatraće se da je Potrošač uredno obavešten o odgovoru na reklamaciju.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

14) POTROŠAČKI SPOR

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • - u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • - za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac.
 • - na neposredne pregovore između potrošača i trgovca.
 • - na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • - u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Dokumenta za preuzimanje