Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Grudnjaci Anita

Ko proba kupi!

Uslovi korišćenja

  • Pun Naziv pravnog subjekta: SPEKTOL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
  • Poštanska adresa: BOŠKA VREBALOVA 15
  • Delatnost i šifra delatnosti: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
  • Matični broj: 22308612331
  • Poreski broj (PIB): 100719183
  • Web adresa: www.spektol.com
  • Kontakt telefon: 021-6319-258
  • Kontakt email: spektol@spektol.com

Izražavamo iskrenu dobrodošlicu svim dobronamernim posetiocima naše internet prezentacije, koja je zaista posvećena takvom (dobronamernom) interesovanju. Stalno usavršavanje svih uslova u internet komunikaciji postavilo je i određene zakonske okvire kojima se propisuje način uređenja tih odnosa. Takva zakonska rešenja nas i obavezuju da vas upravo obavestimo o uslovima za boravak i nesmetano korišćenje prava pristupa našem sajtu. Prihvatanjem istih, bez ograničenja pruža zadovoljstvo i priliku za osećaj komfora u raskošnoj bazi podataka na kojoj smo takođe dobronamerno i iscrpno radili, uključujući i stalno ažuriranje. Ipak u zakonskoj smo obavezi da upozorimo da neprihvatanje uslova uskraćuje mogućnost dalje komunikacije i zahteva obavezu napuštanja našeg sajta!

a) Vlasništvo sadržaja sajta

Logotipi, slike, crteži, tekstovi, audio video i ostali materijali na stranicama ovog sajta (u daljem tekstu „sadržaj“) čine pravo vlasništva firme SPEKTOL D.O.O. uključujući i autorsko pravo. Ova i ovakva prava su pored ostalog stečena i uz dozvolu vlasnika, ili zastupnika, ili i od nosioca prava ovlašćenja. To nas dodatno obavezuje na uslov upozorenja da je korišćenje sadržaja (ili bilo kog njegovog dela) na način koji nije u skladu sa ovim uslovima, bez pisane dozvole vlasnika, zaista strogo zabranjen!

b)Upotreba i korišćenje podataka sa sajta

Na izradi sajta posvetili smo punu pažnju, od izbora proizvoda i prateće proizvodne galanterije izabranih artikala, vrhunskom kvalitetu fotografije, prečišćavanju teksta u opisu istih, pa sve do preciznosti i tačnosti tehničkih i ostalih podataka , kako bi smo (pored fabričkih dizajnera, čija su rešenja i uspešnost opredelila i naš izbor) upotpunili vašu sigurnost pri odlučivanju za raskošan spektar naše ponude. No, i pored svega, naš trud da sve bude besprekorno, može biti podređen i mogućnosti da u sadržaju internet sajta bude i štamparska greška i neka druga netačnost u prikazanim podacima u odnosu na stvarne! Iskustvo nas uči da se takve greške mogu desiti u bilo kom trenutku, a da o tome nismo obavešteni. Zato i zbog toga ne možemo u potpunosti preuzeti obavezu garancije da će sve funkcionisati besprekorno, bez prekida i bez greške, da će biti odmah i blagovremeno otklonjeni.

NAPOMENA: U zakonskoj smo obavezi da Vas obavestimo (ili upozorimo) da sve informacije koje se nalaze na ovom internet sajtu nije neophodno tumačiti kao savete za donošenje odluka, bez obzira o kojoj vrsti odlučivanja se radi. Pored Vašeg mišljenja i Vašeg izbora, trebalo bi da se posavetujete sa stručnim licem, pogotovo kada je u pitanju Vaša potreba za specifičnim (ili posebnim) savetom.

c) Izuzeće od odgovornosti

I ovo, što sledi, smo u zakonskoj obavezi da Vas obavestimo, iako zvuči i kao upozorenje: Internet sajt koristite na sopstveni rizik! SPEKTOL D.O.O. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja bi eventualno nastala, ili bi bila u nekoj vrsti povezanosti sa korišćenjem internet sajta, ili nekog njegovog dela sadržaja!

d) Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Naš internet sajt može sadržati i linkove ka drugim internet sajtovima, čiji vlasnik, ili korisnik, nije SPEKTOL D.O.O. Takvi linkovi su namenjeni Vama za pružanje što većeg broja informacija. Zbog nemogućnosti da ih kontrolišemo nemožemo preuzeti odgovornost za rad, sadržaj, stepen privatnosti, kao i bezbednost tih sajtova.

e) Izmena uslova korišćenja

SPEKTOL D.O.O. Beograd može izmeniti ove uslove korišćenja, ukoliko se u bilo kom trenutku, za tako nešto, pokaže potreba. To bi podrazumevalo istovremeno i našu obavezu ažuriranja teksta, što bi uslove korišćenja moglo učiniti i izmenjenim u odnosu na prethodne sa kojima ste se upoznali kao obaveznim. Zato je potrebno da povremeno posetite ove stranice i da biste bili upoznati sa važećim uslovima i u tom trenutku.

f) Politika privatnosti

SPEKTOL D.O.O. je u obavezi da čuva i sačuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta i da na adekvatan način štiti njihove podatke!

g) Ostale odredbe

Pored svih navedenih uslova za korišćenje ovog sajta i njihovih odredbi, na koje smo, bili dužni da Vam skrenemo pažnju, smatramo za potrebnim da Vam saopštimo i neke od opštih uslova koji se podrazumevaju u režimu veleprodajne trgovine, kao što su :

g 1) Plaćanje se vrši isključivo pouzećem

g 2) Sve prikazane cene su sa PDV-om

g 3) Preuzimanje naručenih artikala može se izvršiti isključivo nakon utvrđivanja podataka o izvršenoj uplati koji su prošli evidenciju i kontrolu našeg računovodstva. Isto važi i kada se radi o dostavi naručenih artikala.